Aanmelden voor het DiplomaCheck register

Meld uw onderneming aan voor het DiplomaCheck keurmerk


Bent u een onderneming die haar processen wil laten controleren op juistheid ten behoeve van controle op echtheid diploma’s van medewerkers?

Dan laat u zich controleren door een van de goedgekeurde Certificerende Instellingen. Bij goed gevolg neemt DiplomaCheck het officiële rapport over en zal zij uw onderneming opnemen in het register.

Om uw aanmelding te verwerken vragen wij u eenmalig een tarief en voor het onderhoud van het register een jaarlijkse contributie.

DiplomaCheck beheert het register en onderhoud de norm. Een Certificerende Instelling voert de audit uit. Zorg dat de audit uitgevoerd wordt door een bij DiplomCheck bekende Certificerende instelling. De instellingen met wie wij samenwerken, vindt u in het overzicht hieronder:

Kosten DiplomaCheck

  1. Eenmalige inschrijfkosten: €95,-
  2. Jaarlijkse contributie €175,-
  3. Kosten van de audit bij de certificerende instelling , deze kosten vraagt u op bij de Certificerende Instelling.

Certificerende Instellingen: